TRAVERTEN

Teknik Değerler
Fiziksel ve Mekaniksel Özellikler
Sertlik Mohs 4
Ünite Hacim Ağırlığı
Kuru gr/cm² 2,144 ± 0,052
Yaş gr/cm² 2,252 ± 0,039
Özgül Ağırlık gr/cm² 2,708 ± 0,005
Normal Basınçta Suyun Emilimi
Hacmine göre % 10,804 ± 1,35
Ağırlığına göre % 5,055 ± 0,734
Kaynama Noktasında Emilim
Hacmine göre % 18,423 ± 1,82
Ağırlığına göre % 8,617 ± 1,030
Etkin Gözeneklilik % 10,804
Gerçek Gözeneklilik % 20,783
Doluluk Oranı % 79,231
Direnç kg/cm² 571 ± 101
Donma Sonrası Direnç kg/cm² 542 ± 131
Direnç Azalması % 5,08
Donma Sonrası
Donma Sonrası Azalan Ağırlık % 0,027 ± 0,024
Esneklik kg/cm² 60,73 ± 18,94
Dayanıklılık kg/cm/cm² 7,20 ± 2,68
Abrasyon Gücü cm²/50cm² 27,7 ± 4,68